Alespoň s takovou možností počítá novela školského zákona, kterou ve středu schválili po Sněmovně také senátoři a čeká už jen na podpis prezidenta.

Ve čtvrtek vydávaných pololetních vysvědčení se ale nová úprava nedotkne. Stížnost totiž bude možné podat do tří pracovních dnů až po obdržení vysvědčení. Ředitel bude mít 14 dní na vyřízení.

Dosud se rodiče i zletilí žáci sami mohli ozvat v případech, že zapochybovali o známkách na vysvědčení. V takovém případě přichází na řadu přezkoušení, které má prokázat, jak na tom žák je.

Nyní novela zavádí obdobný postup i v případech známky z chování, ale také z dalších předmětů výchovného zaměření. Tedy např. z tělocviku, výtvarné, hudební, rodičovské či pracovní výchovy. I v těchto případech bude možné se obrátit na ředitele školy, případně krajský úřad s žádostí o přezkoumání hodnocení žáka.

Ředitel školy pak bude nucen posoudit, zda učitel při hodnocení žáka postupoval podle všech pravidel. A pokud zjistí, že tomu tak nebylo, může výslednou známku změnit. Anebo naopak, dát za pravdu svému podřízenému a s jeho hodnocením se ztotožnit.

Možnost malotřídek

Novela počítá i s dalšími změnami. Jednu z nich uvítají malé obce, kterým dosud hrozilo, že při malém počtu žáků budou nuceny své školy uzavírat. Nyní ministerstvo školství toto riziko minimalizovalo tím, že zřizovatelům škol dává možnost rozhodnout o výjimce nařizující minimální počet žáků ve třídě. Díky tomu by měly tzv. malotřídky zůstat.

Další novinka se týká nadaných dětí, které budou moci nastoupit do školy ještě před šestým rokem. To ale jen se souhlasem lékaře a poradenského zařízení.

Poslední rok školky bez poplatku

Upravený školský zákon naproti tomu nepočítá s tím, že za poslední rok mateřské školy by měli rodiče platit. Ačkoli s takovým návrhem původně ministr školství Ondřej Liška (SZ) přišel, po kritice opozice ve Sněmovně z něj couvl v obavách, že by taková změna mohla potopit celou novelu. Tu přitom ministr označuje za velmi důležitou.

Na její schválení spěchal proto, aby začala platit ještě před letošními březnovými přijímacími zkouškami na střední školy. Má totiž ulehčit školám od administrativy spojené s přijímačkami.

Jaké změny přináší školská novela
- neplacení posledního ročníku mateřinky
- nástup dětí mladších šesti let do první třídy ZŠ
- zachování tzv. malotřídek
- zavedení přípravných tříd u speciálních ZŠ zdravotně postiženým a handicapovaným dětem
- možnost získání dalšího výučního listu ve zkráceném studiu
- urychlení dalšího kola přijímacího řízení na neobsazená místa