Varianty úspor v pondělí finančnímu výboru zastupitelstva nastínil generální ředitel DP Martin Dvořák s čerstvou zprávou o tom, jak si podnik stojí a jaké vidí cesty z neblahého stavu.

"Od roku 2010 by mělo dojít k zásadní změně celého tarifního sytému,“ konstatuje zpráva. Město by mělo být rozděleno do tří kruhových pásem s tím, že měsíční jízdenka ve dvou pásmech by stála 550 korun, což zhruba odpovídá současnému stavu, kupón pro tři pásma by přišel na měsíc na 800 korun. Celoroční by měl být pouze pro tři pásma za 10 tisíc korun.

Důchodci ať platí taky, navrhuje DP

Odborníci totiž tvrdí, že největší ekonomický problém DP spočívá v nepřiměřeně nízké ceně, která neodpovídá běžně užívaným koeficientům mezi jednotlivým a dlouhodobým jízdným. Dvořákem předložená zpráva se odvolává na Mnichov, kde se roční jízdenka rovná desetinásobku měsíční.

Také slevy jsou údajně přežitkem. "Jejich racionální smysl již pominul a výše slev a věkové i sociální rozdělení dnes neodpovídají struktuře cestujících,“ míní zpráva. Jízdy zdarma pro seniory nad 70 let považuje DP za ekonomicky zcela neopodstatněné, protože dřívější nízké důchody se valorizovaly a také délka života se prodloužila.

Příliš vysoké slevy tak omezují tržby. Vloni údajně ztráty z bezplatné přepravy a se slevami, tedy pro žáky a studenty, dosáhly 2,1 miliardy korun.