Dvě třetiny dotázaných občanů vyjádřilo spokojenost s členstvím ČR v EU, ačkoli většina z nich se vyjadřuje opatrně, 51 procent respondentů uvedlo, že je „spíše“ spokojeno. Nejvíce je s členstvím spokojená mladá generace Čechů.

Spokojenost také vyjadřují spíše lidé s dobrým životním standardem (78 procent), naproti tomu více než polovina lidí (53 procent), kteří pokládají své materiální zajištění za špatné, je s českým členstvím nespokojena.

Nejčastěji jsou s členstvím spokojení pravicově smýšlející občané, především z řad příznivců ODS (84 procent). Mezi sympatizanty sociální demokracie je s členstvím spokojeno 63 procent lidí, zatímco mezi příznivci KSČM se jich najde jen 32 procent.

Názor ovlivňuje předsednictví

Veřejnost je rozdělena na dvě skupiny v otázce, zda je ČR schopna hrát v EU aktivní roli a v rozhodování EU uplatňovat své stanovisko. 49 procent lidí se domnívá, že politikové jsou schopni zemi vést tímto směrem, ale zbytek je přesvědčen o opaku.

Názor na naši suverenitu v rámci Evropy je dán především materiální situací a politickou orientací. Především stoupenci ODS a KDU-ČSL a lidé dobře situovaní jsou přesvědčení o aktivní roli Čechů v EU, naopak nejkritičtější jsou občané, jejichž materiální zajištění není na dobré úrovni, a opět sympatizanti KSČM.