Ústava by dle vládního návrhu měla nově obsahovat větu, že "prezidenta republiky volí v přímých volbách lid". Není pochyb, že z hlediska právního je bezvadná," řekl zdůraznil Pospíšil.

Hlavu státu by mohl navrhnout kterýkoliv občan starší 18 let, který by pro svého kandidáta sehnal 20 tisíc podpisů, případně skupina dvaceti poslanců či deseti senátorů. 

Změnu Ústavy by doprovodil zákon, který by přesně specifikoval, jak by volba hlavy státu  probíhala.

Změnu ústavy by musely schválit obě komory parlamentu třípětinovou  většinou. Ve Sněmovně již delší dobu leží návrh na zavedení přímě volby, který předložila sociální demokracie. Strany se doposud na přímé volbě nedokázaly nikdy shodnout, třebaže ji dle průzkumů podporuje většina české veřejnosti.