Motejl ve svém návrhu nepopírá nutnost zlepšení protipožární ochrany, je však přesvědčen, že je možné celou problematiku vyřešit jinak než vyhláškou, například motivací lidí výhodnějším pojistným, pokud si prvky protipožární ochrany sami nainstalují.

Za zásadní nedostatek považuje ombudsman skutečnost, že vyhláška ve většině svých ustanovení odkazuje na české technické normy, které veřejnosti nejsou běžně dostupné a nejsou navíc dostupné bezplatně. Tato praxe podle Motejla odporuje ústavním principům, podle nichž musí být právní normy už ze své podstaty přístupné veřejně a bezplatně všem.

Záhadná statistika

Ve vyhlášce, která povinnost vybavit novostavbu hasičským přístrojem zavedla, se mimo jiné uvádí, že jde o reakci na celkový statisticky doložený negativní trend nárůstu požárů bytů a domů a s tím spojenými úmrtími.

Podle Motejla všechny oficiální a dostupné statistiky Hasičského záchranného sboru však o žádném negativním nárůstu nevypovídají – počet požárů v letech 2003-2007 je prakticky na stejné úrovni stejně jako počet zraněných.

Ombudsman se neztotožňuje ani s odůvodněním vyhlášky, kde se praví, že "vyhláška bude mít pozitivní dopad na činnost malých a středních podnikatelů z hlediska jejich uplatnění při výrobě, revizích a opravách některých druhů výrobků sloužících k zabezpečení požární ochrany ve stavbách“. Tím vyhláška podle Motejla pouze přispívá k zájmům osob, které z ní profitují.