Za Brunclíka, jenž argumentuje prověrkou na druhý nejvyšší stupeň utajení, kterou získal od Národního bezpečnostního úřadu, se postavili i jeho nadřízení včetně ministra Ivana Langra.

Podle svazku se Brunclíka podařilo získat v době jeho vojenské služby ke spolupráci jako důvěrníka pod krycím jménem Knihař. Měl být využit na ochranu utajovaných skutečností, k prověrce styků příslušníků ozbrojených sil s lidmi z kapitalistických zemí nebo k odhalování nositelů nesprávných politických názorů a propagování západního stylu života.

Dvě preventivně výchovná opatření

"Za dobu spolupráce nepodal žádných takových poznatků, podle nichž by došlo k rozpracování, případně realizaci osob. Na základě jeho poznatků byla však provedena dvě preventivně výchovná opatření s vojáky základní služby. Jednalo se o napadení a urážky komunistů a hromadný poslech rozhlasové stanice Hlas Ameriky," píše se v závěrečné zprávě svazku.

Zmiňované preventivně výchovné opatření Státní bezpečnost využívala proti nepřátelům režimu v desítkách tisíc případů a na mnohé dotčené mělo toto opatření zásadní životní dopad, uvedlo Rádio Česko.

Dušan Brunclík ale tvrdí, že neudával a že si není vědom žádné spolupráce s tajnou komunistickou policií. Navíc podotýká, že svazek na něj dělá dojem falzifikátu, a naznačuje, že důstojník, který na něj svazek sestavil, už byl z podobného podvodu jednou usvědčen. Bližší podrobnosti ale neuvedl.

Nadřízení se za Brunclíka postavili

Za Dušana Brunclíka se poté, co vyšly najevo okolnosti kolem jeho svazku u vojenské kontrarozvědky, okamžitě postavil ředitel IMV Zdeněk Pelc. Tvrdí, že prověrka Národního bezpečnostního úřadu, kterou jeho podřízený prošel, je pro něj dostatečným argumentem o spolehlivosti. Podle Rádia Česko se za Brunclíka postavil také ministr vnitra Ivan Langer.

Rádio uvedlo, že o Dušana Brunclíka se kvůli zmiňovaným materiálům kontrarozvědky podle neoficiálních informací z ministerstva vnitra rozhořel spor už na podzim a šéf inspekce Zdeněk Pelc si tehdy chtěl kvůli tomu dokonce podat žádost o odchod do civilu. Nakonec byl ale problém uhlazen.