Podle lidovců není otázka školného, které dokument navrhuje, dostatečně vyřešena. První verzi dokumentu představilo ministerstvo školství loni na jaře, do prosince k ní vznášeli připomínky akademici a veřejnost. Reforma počítá kromě zavedení školného také s vytvořením systému studentských půjček a se změnami v samosprávách univerzit.

Akademický senát Univerzity Karlovy v pátek oznámil, že vyzve zákonodárce, aby knihu odmítli a vrátili ji ministerstvu k přepracování. Zástupcům univerzit mimo jiné vadí, že dostatečně neřeší špatnou finanční situaci humanitních fakult. Vláda v pondělí posoudí také novelu zákona o pedagogických pracovnících, která zahrnuje požadavky na kvalifikaci učitelů.

Novela mimo jiné uznává vzdělání učitele získané v rámci programu celoživotního vzdělávání a nově definuje požadavky na asistenta pedagoga. Novela by měla dovolit například to, aby v mateřské škole mohla pracovat i učitelka, která vystudovala speciální pedagogiku na vyšší odborné škole. Předloha se týká i pracovní doby pedagogů, konkrétně doby, kterou musejí trávit přímo ve škole.