Průzkum provedený minulý rok v prosinci Centrem pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR prokázal, že za posledních pět let se názor Čechů na sebe ani na okolní etnika příliš nemění.

Celkem 1152 dotázaným byl předložen seznam čtyřiadvaceti národností, ke kterým měli respondenti přiřadit známku od 1 do 7 ve stupnici od „velmi sympatický“ až „velmi nesympatický“.

Podle tohoto měřítka jsou Čechům nejsympatičtější opět Češi. Nicméně z průměrné známky 1,8 vyplývá jistá sebekritika. Za pět let průzkumů je to nejhorší výsledek. Největší sympatie k vlastnímu národu pociťovali dotazovaní zástupci v roce 2003 a 2007 (1,64).

Na druhé příčce se tak vlastně jen o zlomek umístili Slováci s výsledkem 2,06. Poměrně dobré vztahy - mezi dvojkou a trojkou - ještě cítí Češi k Francouzům, Švédům, Angličanům, Rakušanům a Řekům.

Nejneoblíbenější jsou muslimské národy

Méně dobrý vztah (3,1 až 4) vyjadřují lidé k národnosti polské, japonské, maďarské, americké, německé, indické a litevské. Málo důvěry respondentů pobírají Srbové, Rusové, Ukrajinci, Izraelci, Číňané, Turci a Kurdové. Nejhorší hodnocení, vyšší než 5,1, si vysloužili Palestinci, Afghánci a Iráčané.

O těchto národnostech se ovšem 15 až 17 procent dotázaných vyjádřilo rozpačitě a v testu zakroužkovalo „nevím“. Stejně neutrální názor deklarovala čtvrtina respondentů ve vztahu ke Kurdům.

Pořadí preferovaných národů se v průběhu pěti let významně nezměnilo. Nejhůře od roku 2003 byli hodnocení Iráčané v roce 2006, kdy dostali průměrnou známku 5,32 (dnes 5,13).