Pokusy sociálních psychologů jasně prokázaly, že lidé jsou méně kooperativní, když se s nimi jedná nespravedlivě, a to i v případě, že projevem odporu ztrácejí nějakou výhodu. Nyní se ale prokázalo, že stejný smysl pro spravedlivá pravidla hry a stejná motivace k rebelii platí i mezi opicemi. Badatelé naučili opice druhu cebus apella, směňovat žetony za potravu. Opice za normálních okolností radostně vyměňovaly žetony za okurky, když ale náhle některé dostaly za ten samý žeton hrozen vína - potravu pro ně mnohem chutnější - ty, které dostaly jen okurku, se začaly bouřit, protestovaly, cítily se uraženy. V polovině případů dokonce odmítly svůj žeton směnit nebo zahodily odměnu. Některé vyhodily z klece jak okurku, tak žetony, jako by chtěly říci S váma dále nehraju! Rebelie proti nespravedlnosti stoupla na osmdesát procent, když některá dostala hrozen vína za nic.

Výzkum jasně prokázal, že se opice zabývají tím, co dělají jejich sousedi, a reagují na nerovná pravidla hry. Ukázalo se také, že větší smysl pro spravedlnost mají samice, protože se starají více o potravu, samci myslí na sex a nerovnosti v rozdělování potravy je urážejí méně.

Jak vidno, není pro nás lidi jednoduché udržet se na úrovni našich předků, snadno se dostaneme sto let za ně. Emory University je proslulá také svým vlivným Center for Ethics, kde se zpracovávají otázky etických důsledků globalizace, vyplývající z rostoucí vzájemné závislosti lidí na planetě. Užitek věcí, které si můžeme koupit, závisí ve stále větší míře na tom, jak je používají naši sousedé, ti, kdo s námi sdílejí náš životní čas a prostor; každodenní dopravní zácpy jsou poučné.

Výsledek pokusů ukazuje, že efektivní řiditelnost (governance) globalizovaného světa je podmíněna prosazením spravedlivých pravidel hry - bez spravedlnosti není efektivity, ani lidé, ani lidoopi nespolupracují efektivně v podmínkách nerovnosti - protestují. Není přece rozumné zahodit "okurku i žeton", jak to udělaly opice druhu cebus apella na protest proti nespravedlivým pravidlům hry. Opice ale mají s lidmi společné to, že se v nespravedlivé společnosti odmítají chovat rozumně - a revoltují.

Je-li spravedlnost v komplexních společenstvích podmínkou úspěšné spolupráce mezi lidmi, tedy rozumného kolektivního chování, pak z toho musíme umět vyvodit politické důsledky. Myslím, že homo sapiens sapiens by měl žárlivě střežit dědictví po svých opičích předcích, jinak riskuje, že přijde o oba přívlastky "sapiens". Právo na ně ostatně ztrácí každým dnem, jak ukazuje neradostný stav naší zamořené planety.

Politické a morální dědictví po opicích je ohroženo. Uhájíme jej?

PRÁVO 24. září