Téměř dvě třetiny Čechů odpoví na otázku, zda se cítí být spokojeni se svým životem - "spíše ano“. Velmi spokojeno se cítí dalších šest procent dotázaných. Zcela nespokojeny se cítí dvě procenta lidí, spíše nespokojeno pak 27 procent dotázaných.

Aktuální průzkum také potvrdil, že osobní spokojenost a hodnocení celospolečenského vývoje nejdou ruku v ruce. Rok 2008 označilo 65 procent občanů za úspěšný pro sebe, ale jen 42 procent lidí se domnívá, že přinesl úspěch v rozvoji celé společnosti. V tomto kritériu dopadl rok 2007 o deset procentních bodů lépe.

Z hlediska politických preferencí jsou nejspokojenější voliči stran vládní koalice, naopak nejméně příznivci komunistů a nevoliči. Spokojenost klesá také s věkem. Zatímco mezi lidmi od 18 do 29 let se cítí být více či méně spokojeno 79 procent dotázaných, ve věku nad 60 let je to již pouze 65 procent lidí.