Podle statistiky se služby Linky zkvalitnily.

Počet telefonátů s konkrétními problémy, které vyžadují i delší čas při komunikaci s dítětem, se loni zvýšil oproti předcházejícímu roku o 14 procent. Pracovníci řešili denně přibližně 91 hovorů v této kategorii. Ve více než v 80 případech byla Linka bezpečí nucena informovat o konkrétní situaci klienta příslušné orgány.

Tělesného týrání přibývá

„Problematika tělesného týrání narostla v tématických hovorech dětí a dospívajících v roce 2008 o jedno procento. V tématických hovorech Linky bezpečí narůstá rovněž syndrom týraného, zneužívaného a zanedbaného dítěte,“ uvádí tisková zpráva. Podle údajů SLB má tato problematika vzestupnou tendenci od roku 2006.

Statistické údaje naznačují, že odbornou pomoc vyhledávají především děti a dospívající ve věku od 12 do 15 let a z bezmála tří čtvrtin jimi jsou dívky.

S blížícím se pololetím se SLB vždy připravuje na nárůst telefonátů. Přestože témata týkající školy se v době předávání vysvědčení začnou rapidně množit, z dlouhodobého hlediska jejich počet klesá.

To je dáno tím, že problematika hodnocení dětí ve školách se čím dál častěji promítá do oblasti rodinných vztahů a už se nevyhrocuje v den vysvědčení, ale řeší se v průběhu celého roku.

„To je pozitivní trend, který svědčí o zájmu rodičů o děti,“ uvádí zpráva.