Rozhodli o tom poslanci, když odmítli připomínky svých kolegů ze Senátu a potvrdili svou verzi zákona o služebním poměru příslušníků ozbrojených sborů. Nyní už může zpochybnit nové nároky policistů a příslušníků dalších ozbrojených složek pouze prezident, který by mohl zákon poslancům vrátit k opětovnému hlasování. I jeho veto ale může Sněmovna přehlasovat.

ODS nedala ani hlas

V úterý zákon podpořilo 108 členů dolní komory, což je o sedm více, než bylo třeba. Na rozdíl od července, kdy pro zákon hlasovalo i 19 poslanců ODS, mezi mini tentokrát nebyl ani jeden. Po hlasování, ve kterém tehdy zvedl ruku pro, ocenil místopředseda Sněmovny Ivan Langer nový kariérní řád, který je součástí zákona a který je podle něho dobrou motivací pro policisty.

Výkonná rada ODS ale byla vzápětí opačného názoru. Nejen že své poslance ostře zkritizovala, ale také jim ostře doporučila, aby pro tento zákon příště ruku nezvedli. Dnes si tak museli soc. dem. vystačit pouze s podporou KSČM, dvou lidovců a tří unionistů.

Vedle vyšších platů, které po úpravě dosáhnou průměrně 32 tisíc korun hrubého, si příslušníci ozbrojených složek přilepší mj. i na odchodném, které bude činit osminásobek platu. Senátoři marně žádali snížit jej na šestinásobek.

Na mzdy členů ozbrojených složek bude muset stát v roce 2005 najít zhruba 6,5 miliardy, což byl důvod, proč ODS se zákonem nesouhlasila.

Za porušení přísahy vyhazov

Dalším sporným bodem bylo ustanovení, které umožní propustit policistu, pokud poruší svou přísahu, aniž by k tomu bylo třeba předchozí rozhodnutí soudu. Má se tím předejít případům, kdy policisté raději sami odejdou, a tudíž jim zůstane nárok na mnohatisícové výsluhové příplatky.

Podle Grosse bude možné využít zvláštního, velmi zkráceného režimu řízení. "Neměly by se tedy opakovat případy, kdy někdo je důvodně podezřelý z trestného činu a my máme problém jej ze služby propustit," prohlásil ministr.

Senátorům se však nezdálo správné, aby policista mohl být propuštěn při pouhém podezření, že porušil služební přísahu, a chtěli mu dát možnost se hájit. Jak uvedl senátor František Kroupa (KDU-ČSL), je možné toto tvrdé ustanovení vypustit, neboť pravidla pro odchod policistů ze služby řeší jiné paragrafy zákona. Gross s argumenty senátorů sice nesouhlasil, ale prohlásil, že bude hlasovat pro jakoukoliv verzi, neboť považuje za nezbytné, aby zákon byl schválen.

Podle něho zákon není jednostranný a vedle výhod, které se - jak připustil - mohou některým občanům zdát příliš velké, budou mít příslušníci ozbrojených sborů i některé zásadní nevýhody. "Jsou na ně kladeny nároky, které v jiných profesích nejsou," poznamenal ministr. Dodal, že například musí odsloužit bezplatně několik set hodin ročně.