Ti jsou z právní normy, jež školám ukládá data ústavu zasílat a kterou ostře napadl Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), v rozpacích a požadují její důsledné prošetření.

"Jsem přesvědčený, že to musí důsledně šetřit Úřad pro ochranu osobních údajů, který je jediný kompetentní rozhodnout, zda jsou, nebo nejsou práva porušována,“ uvedl pro Právo poslanec ODS Boris Šťastný.

Místopředseda ČSSD Bohuslav Sobotka Právu řekl, že sběr osobních dat by měl být v rámci celé veřejné správy standardizován. "To je úkol pro ÚOOÚ, ale také pro vládu. Nyní je důležité, aby se tím úřad zabýval a stanovil parametry, které by ministerstvo školství mělo uplatňovat,“ doplnil.

Šťastný k Sobotkovu nápadu dodal, že již existuje zákon na ochranu osobních údajů, který by měl být nepřekročitelný. "Tento zákon dává jasné mantinely,“ prohlásil.

Sbírání osobních údajů odporuje zákonům EU, říká ÚOOÚ

Databáze citlivých údajů, kterou resort školství vytváří, by mohla být podle ÚOOÚ komerčně zneužita, považuje ji za nepotřebnou a neúčelnou, a dokonce prý dochází k rozporu s právem Evropské unie. Úřad proto plánuje kontrolu ÚIV a chce jednat i se zástupci ministerstva školství, aby se pokusili novelou upravit podmínky sběru osobních údajů žáků.

Anonymní data, tedy ta bez rodného čísla, sleduje ÚIV v případě zdravotního postižení nebo mimořádného nadání žáka a také pokud má dítě individuální vzdělávací plán. K anonymizaci takového souboru dat však nemusí stačit jen odstranění rodného čísla.

Podle mluvčí ÚOOÚ Hany Štěpánkové jsou citlivá data všechny informace o zdravotním stavu žáka. "Anonymizace znamená to, že se nelze zpětně dobrat ke konkrétní osobě,“ řekla. To by však například z údajů o předchozím a současném vzdělávání možné bylo. 

Stínový ministr školství za ČSSD Jiří Havel míní, že jakýkoliv sběr informací musí být v souladu s příslušnými zákony. "Pokud by tomu tak nebylo, tak musím vyjádřit hluboké politování,“ sdělil Právu.

Jiří Maštálka, europoslanec a místopředseda KSČM, se nechal slyšet: "Opět se dostáváme k problému de facto neomezené a nekontrolované moci státních orgánů. Tato informace, pravděpodobně díky rozzlobeným rodičům, sice spatřila světlo světa, ale já se ptám: kolik dalších podobných zůstává dnes a denně zahaleno tajemstvím? Zneužitelné je všechno, informace obzvláště.“

Software chybuje

Na obtížnou administrativu a možné zneužití dat, mezi které patří i detailní informace o současném a předchozím vzdělání dětí, upozornili Právo sami ředitelé ZŠ. Těm zasílání údajů ukládá nová vyhláška ministerstva školství od minulého roku.

Náročnost zpracování dat potvrzuje i ředitel ZŠ Ústí nad Labem Martin Alinče. "Náš počítačový program hází spoustu chybných údajů, opravdu hodně, takže najíždění na systém odesílání dat je stále jaksi v plenkách a je obtížné,“ řekl Právu s tím, že učitel je dnes spíš úředník.

Podle mluvčí ÚIV Bohumily Beranové jsou data důležitá pro další rozhodování ve vzdělávací politice, protože se například sledují obory, kterými jednotlivý student prochází. "Z toho je pak možné určit, o které obory je zájem. Data slouží i pro financování škol,“ uzavřela.