Podle předběžných výsledků Českého statistického úřadu žilo v ČR v prvním pololetí letošního roku oproti konci loňského roku o 10,5 tisíce obyvatel více. Celkově má země 10 milionů, 213 800 obyvatel.z toho bylo 5 237,5 tisíc žen. Zasloužili se o to ale přistěhovalci, a mezinárodní migrace. Proti prvnímu pololetí loňského roku, kdy do republiky přibyly pouze necelé dva tisíce cizinců, to letos bylo 20,6 tisíc.

Pokud se v demografickém složení země k tomu započítá počet zemřelých a narozených, kdy zemřelí vedou o deset tisíc, počet obyvatel země se zvýšil o uvedených deset tisíc.

Zastánci zákazu potratů argumentují čísly

V prvním pololetí letošního roku bylo zaznamenáno 21 684 umělých přerušení těhotenství. Tedy počet obyvatel mohl být teoreticky o dvacet tisíc narozených vyšší. Počet potratů ale již několik let systematicky klesá. Navíc nelze sledovat jen počet obyvatel jako počet vyrobených produktů, ale i to, zda jsou děti chtěné či nechtěné, v kolika případech šlo o zdravotní důvody, v kolika se jednalo o umělé přerušení těhotenství v příhraničních oblastech, kde zejména u dálnic děti rozhodně nejsou plodem vzájemné partnerské lásky upozorňují zastánci svobodné možnosti rozhodnout zda se dítě narodí či nikoli.

Pohyb obyvatelstva v České republice v 1. pololetí 2002 a 2003
Ukazatel Počet absolutně Počet na 1000 obyvatel
1. pololetí 2002 1. pololetí 2003
Sňatky 24 268 21 316
Rozvody 15 999 16 568
Živě narození 47 178 46 595
Zemřelí celkem 54 384 56 661
z toho do 1 roku 182 159
do 28 dnů 118 95
Přistěhovalí 17 001 42 626
Vystěhovalí 15 457 22 011
Potraty 22 644 21 684
Přirozený přírůstek -7 206 -10 066
Přírůstek stěhováním 1 544 20 615
Celkový přírůstek -5 662 10 549
Počet obyvatel k 30. 6. (v tis.) 10 200.7 10 213.8

Svateb i dětí ubývá

Podle demografů a sociologů totiž závažnějším a varujícím momentem je skutečnost, že klesá zájem o svatby. Jejich počet oproti srovnatelnému období v loňském roce letos opět klesl o tři tisíce. Fakt, že mladí lidé odkládají svatbu a spíše žijí v neformálních svazích se podepisuje i na počtu narozených dětí. Dětí se rodí v ČR i ve srovnání s okolními zeměmi málo.

Letos se za prvních šest měsíců narodilo o zhruba tisíc dětí méně než před rokem - pouhých 46 595. Navíc téměř třetina dětí se narodila do neúplné rodiny, tedy mimo formální manželský svazek. Řada těchto dětí se rodí především v příhraničních oblastech ČR. V prvním pololetí letošního roku přibylo i rozvodů - jejich počet se z 15 989 zvýšil na 16 568.