Jde především o zajištění a posílení energetické bezpečnosti, které se jeví jako aktuální zejména ve světle nynějších problémů s dodávkami ruského zemního plynu přes Ukrajinu.

V ekonomické oblasti se hodlá Česká republika zasadit o mírnění dopadů světové hospodářské krize. Vycházet chce z Evropského plánu hospodářské obnovy, který byl přijatý Evropskou radou v prosinci 2008.

Poslední téma, které vláda považuje za prioritní je Evropská unie ve světě. Jde o posilování euroatlantických vazeb. Pro zájmy EU proto bude podle vlády zásadní jednání s představiteli nové administrativy USA a další rozvoj transatlantického dialogu v klíčových oblastech bezpečnosti, hospodářství, energetiky a ochrany klimatu.

Mottem českého předsednictví je Evropa bez bariér. Toto heslo má i politický a historický význam. Vláda chce upozornit na to, že rok 2009 je rokem významných výročí – především dvacátého výročí pádu železné opony a pátého výročí historicky největšího rozšíření Evropské unie.

Spolu s Francií a Švédskem, tedy zeměmi, které evropskou sedmadvacítku vedly před a povedou po českém předsednictví, připravila vláda společný osmnáctiměsíční program, který je na rok a půl pomyslným jízdním řádem EU.