"Myslím, že je to skutečně škodění Evropské unii a škodění Evropě," řekl na Z1 Klaus s tím, že Brusel nařizuje příliš administrativy a nedrží se původní ideje, tedy integrace Evropské unie.

"Jestli je na něčem těch dva tisíce let založená, tak je to na tom, že se respektuje různost, odlišnost názoru, že se okamžitě nestřílí po člověku, který má názor jiný,"  prohlásil český prezident.

Česká republika už za týden přebírá předsednictví v evropské sedmadvacítce, a to právě od Francie. Přestřelky mezi Pražským hradem a Elysejským palácem přitom nejsou ojedinělé. F rancouzský prezident například nedávno kritizoval Česko za to, že na veřejných budovách v ČR nevisí dostatek vlajek EU, a zdůraznil, že chybí také na Hradě.

Václav Klaus je znám svým euroskepticismem a odmítavým postojem k vyvěšování vlajky EU na sídle české hlavy státu.