Míra důvěry lidí v úřad prezidenta republiky je dlouhodobě stabilní, hlavě státu věří trvale kolem tří pětin občanů. Oproti září u něj však došlo k poklesu důvěryhodnosti o sedm procentních bodů.

Důvěra ve vládu a obě komory parlamentu se oproti minulému šetření prakticky nezměnila. Kabinetu a horní komoře parlamentu důvěřuje přibližně každý čtvrtý Čech (27, respektive 26 procent lidí). Ještě hůře jsou na tom poslanci, Sněmovně věří pouze 21 procent lidí, tedy zhruba každý pátý.

Lépe jsou na tom s důvěrou zastupitelé krajských a místních samospráv. Krajským zastupitelům důvěřuje 44 procent lidí, obecním již zmiňovaných 63 procent lidí.

Poslanecké sněmovně i Senátu častěji důvěřují mladí lidé do 29 let, dotázaní s dobrou životní úrovní, vysokoškoláci, lidé s nadprůměrnými příjmy a přívrženci ODS. Vyšší kritičnost byla zaznamenána u respondentů v důchodovém věku, u lidí se špatnou životní úrovní a mezi sympatizanty KSČM a ČSSD.

S politickou situací spokojena jen desetina Čechů

V rámci výzkumu byla zjišťována i spokojenost se současnou politickou situací. Tu v prosinci vyjádřilo 11 procent respondentů. V porovnání se stavem v listopadu se podíl občanů spokojených s politickou situací v zásadě nezměnil.

Ani spokojena, ani nespokojena se cítí být přibližně čtvrtina obyvatel ČR (26 procent). Nespokojenost s politickou situací vyjadřují necelé tři pětiny dotázaných (58 procent). Zbytek respondentů zvolil variantu "neví“.