Samotný pojem Lisabonská smlouva zná podle listopadového průzkumu společnosti CVVM zhruba čtvrtina Čechů. Třetina lidí přitom vůbec netuší, co tento termín znamená. Počet neznalých se paradoxně od zářijového průzkumu o šest procentních bodů zvýšil. Celková obeznámenost české veřejnosti s Lisabonskou smlouvou od počátku roku vzrostla jen nepatrně.

Více než tři čtvrtiny lidí podle průzkumu tvrdí, že mají nedostatek informací o dění ohledně Lisabonské smlouvy. Pravdou také je, že zájem o tyto informace projevuje podle výzkumu pouze necelá pětina dotazovaných.

Zdroj: CVVM

Tento stav vychází dost možná i z toho, že Lisabonská smlouva není na rozdíl od někdejší euroústavy dostupná v českém jazyce jinak než v elektronické podobě na internetových stránkách Evropské unie. Lidé často nemají představu, co téměř třísetstránkový dokument obsahuje a kde jej nalézt. Lisabonská smlouva se tak stává spíše pojmem, který se přelévá mezi českým prezidentem, premiérem a představiteli EU.

České znění Lisabonské smlouvy si můžete přečíst zde.

Pracovníci ministerstva zahraničních věcí na dotaz Novinek sdělili, že v tištěné podobě mají k dispozici dokument pouze v angličtině. Na oficiálních stránkách evropské sedmadvacítky bylo svého času možné objednat si knižní verzi smlouvy v angličtině, němčině a francouzštině. V současné době je dostupná pouze portugalská jazyková mutace, ostatní jsou vyprodány.

Jiří Beneš z tiskového odboru ministerstva Novinkám řekl, že jeho úřad zatím nemá informace o tom, že by měla být Lisabonská smlouva vytištěna i česky. Podle jeho slov by to mohlo být aktuální až v okamžiku jejího přijetí.