Navrhovaný zákaz podle jeho kritiků směřuje proti svobodě slova a veřejnému zájmu a je protiústavní.

Návrh na vypuštění paragrafu týkajícího se zákazu zveřejňování odposlechů pocházejících z policejního vyšetřování před tím, než by byly případně použity u soudu jako důkaz, předložil předseda komise Jiří Oberfalzer (ODS). Podle něj problematiku řeší stávající legislativa o ochraně utajovaných informací a o ochraně osobních údajů a proto další úpravy považuje za nadbytečné.

Proti úplnému zákazu zveřejňování odposlechů se postavili zástupci předních českých deníků a některých časopisů. Zákaz zveřejňování obsahu odposlechů nebo trestních spisů by se podle nich neměl vztahovat na informace o veřejných činitelích. Argumentují také tím, že zveřejněné odposlechy se týkaly vždy lidí působících ve veřejných funkcích či témat, na které lidé přispívají ze svých daní, a nikoli soukromých osob.