Za tři čtvrtletí letošního roku přibylo v Česku celkem 65 tisíc osob. Přírůstek obyvatel byl tvořen především migrací ze zahraničí. Ke konci září měla Česká republika 10 446 157 obyvatel.

Češky průměrně rodily v 29,3 letech, přičemž mimo manželství se narodilo přes 32 tisíc dětí. Celkem se letos od ledna do září narodilo 91 300 dětí.

V prvním až třetím čtvrtletí roku 2008 zemřelo 77,7 tisíce osob. Ve shodném období předchozího roku to bylo 77,6 tisíce. Došlo k poklesu kojenecké úmrtnosti na 2,9 zemřelých kojenců na 1000 živě narozených dětí.

Počet sňatků v prvních devíti měsících letošního roku poklesl oproti loňsku o čtyři tisíce. V prvních třech čtvrtletích letošního roku bylo rozvedeno 23,4 tisíce manželství, což byl počet srovnatelný s počtem za prvních devět měsíců roku 2007.

Mírně se zvýšil počet interupcí, kterých letos ve sledovaném období české ženy podstoupily o 254 více než za stejné období loni.