Rozhodnutí horní komory bylo s ohledem na úterní jednání Sněmovny předvídatelné. Ke schválení smlouvy je potřeba ústavní většina, kterou zastánci smlouvy z řad sociálních demokratů, lidovců a senátorů z Klubu otevřené demokracie bez občanských demokratů v horní komoře nemají.

Zákonodárci se proto usnesli, že smlouvu vrátí k projednání do výborů. O ratifikaci smlouvy by mohli hlasovat na některé z dalších schůzí. Pro tento návrh zvedlo ruku 73 senátorů, nikdo nebyl proti.

Ještě před hlasováním se pokoušeli zastánci smlouvy své kolegy přesvědčit, že ratifikaci smlouvy nic nebrání, nicméně vzhledem k tomu, že hlasování není možné opakovat, souhlasili s návratem materiálu do výborů.