Náhradu mělo podle sporné dohody s Lesy ČR tvořit takzvané zhodnocení lesních cest, tedy v podstatě peníze a práce vložená v době znárodnění do oprav, zpevňování cest a budování nových stezek. Podle ústavních soudců však má taková dohoda absurdní rozměr, neboť lesní cesty jsou součástí pozemků, které Lesy ČR mezitím vrátily Schwarzenbergovi. Majitel by tak vlastně poskytoval náhradu sám sobě ze svého majetku.

Ústavní soudci ve středu zrušili rozhodnutí královéhradeckého okresního i krajského soudu a Nejvyššího soudu, které postupně potvrdily platnost smluv mezi Schwarzenbergem a Lesy ČR.

Nárok ve výši zhruba 13,3 miliónu korun vznikl postupně při vracení lesů v restitucích, a to na základě zákona o půdě. Jde o náhrady za živý a mrtvý inventář, znehodnocené nemovitosti a trvalé porosty.