"Kongres ponechává rozhodnutí o ratifikaci Lisabonské smlouvy v kompetenci poslaneckého a senátorského klubu ODS. Současně důrazně doporučuje prosadit přednostní schválení mezinárodních smluv o protiraketové obraně USA,“ zní usnesení přijaté 247 hlasy proti 52 a při 27 absencích.

Současně neprošel návrh vyzvat "poslance a senátory, aby nevyslovili souhlas s ratifikací Lisabonské smlouvy“. Pro bylo jen 83 hlasů, proti 169 a zdrželo se 71 delegátů.