Proto - pereat mundus! Ať zhyne svět! Horký podzim nehrozí proto, že vláda neví, co dělat, nebo že neumí řešit problémy. Jenom se prosazují sklony dělat politiku pro politiku

Dobře, dělejme politiku, ale ctěme pravidla zralé parlamentní demokracie. Česká pravice má v tomto směru rezervy. Například: když prezident není v čele vlády, obvykle respektuje, že rozpočet a daňový systém jsou záležitostí vlády. Porušit tento princip by si nedovolil ani silný francouzský prezident. My máme prezidenta, který se před zvolením dušoval, že si přesně pamatuje, co kritizoval na svém předchůdci, a že vládě v žádném případě do řemesla fušovat nehodlá. Prezidentské veto proti úpravám DPH ukazuje, jak krátký dech jeho včerejší sliby mají.

Dovoluji si proto připomenout straně Jana Zahradila, která tak ráda a pěkně mluví o národním zájmu, že něco takového jako národní zájem skutečně existuje. Je to zájem, který stojí výš než zájem na zachování nebo svržení vlády jedné vládní koalice v jednom volebním období.

Z tohoto pohledu je pozoruhodné, že úkoly, které před námi vyvstaly, máme společné se všemi svými sousedy. Ať Maďaři, Poláci, Slováci, Němci, nebo Češi - všichni stojíme před reformou veřejných financí a před úkolem formulovat "národní pozici" pro rozpravu o evropské ústavní smlouvě na mezivládní konferenci v Římě. Pro všechny tyto země platí, že se potýkají s nutností reformovat sociální stát a veřejné finance, přitom neohrozit sociální stabilitu.

Česká republika na tom není špatně. Agentura Moody"s zveřejnila v posledních dnech hodnocení, ve které rating ČR posílil o tři stupně. To se ovšem může snadno a rychle změnit. Zvlášť když nepochopíme, jak těsně je propojena reforma veřejných financí s dopracováním Ústavní smlouvy EU. Teprve ústavní smlouva, definující roli jednotlivých institucí včetně rozdělení kompetencí mezi nimi a posilující roli národních parlamentů i parlamentu evropského, vytváří potřebný rámec pro celoevropskou stabilitu. A to tím spíše, že členských států podstatně přibývá. V opačném případě by byl ohrožen proces rozšíření EU, ba i její další funkčnost a existence.

Naše připravenost na členství v EU nezávisí proto jen na naší schopnosti harmonizovat legislativu. Závisí i na tom, jak zvládneme otázky nadcházející evropské debaty. Záleží na úrovni naší parlamentní rozpravy - na tom, jak silný a efektivní bude v následujících dnech český parlament, jestli dokáže formulovat pozici Čechů v Evropě.

Práce našeho parlamentu a evropská politika jsou stále propojenější. Klání mezi vládou a opozicí ve Sněmovně může být v demokratickém smyslu legitimní jen za předpokladu, že nebude diktováno samoúčelnými politickými hrami.

(Autor je předsedou Poslanecké sněmovny)

PRÁVO 19. září