To je jistě pravda neprůstřelná jako pancíř bitevní lodi Bismarck, leč poněkud skřípe. Nikdo přece netvrdí, že průzkumy veřejného mínění cosi objektivně měří, průzkumy vypovídají jen o tom, co si myslí veřejnost. Je-li však veřejnost přesvědčena, že státní správa a policie jsou korupcí doslova prožrané, je to pro ředitele Inspekce ministerstva vnitra dobrý důvod, aby řval jako raněný tygr, nikoli aby si s rukama složenýma na pupku dělal palci mlýnek - a meditoval o malém počtu ohlášených případů.

Veřejné mínění je jistě ovlivnitelné, ale nevzniká bez příčiny. A pokud jde o zkušenosti s korupcí v dopravní policii, kolem níž se rozhovor z valné části točil, o těch se vykládají legendy. Snad každý řidič, který byl někdy přichycen při přestupku, zná přinejmenším okřídlenou větu Co s tím uděláme, pane řidiči? - což jistě není žádost o úplatek, jen pobídka ke smlouvání. Jeho výsledkem pak může být velmi mírná pokuta bez bloku.

To je ovšem obchod oboustranně výhodný, takže prakticky nelze očekávat, že si někdo bude dodatečně stěžovat. Proto by mě - kdybych byl v kůži policejního šéfinspektora - ani trochu neuklidnilo, že takové případy jsou výjimečné. Ostatně právě tak výjimečné a nepravděpodobné, jako že se policista dá při korupčním jednání přistihnout.

Stal se ale i takový případ, kdy policisté zbili řidiče, chyceného při jízdě pod vlivem alkoholu, protože nechtěl dát úplatek a byl srozuměn s postupem podle zákona. Nevím jak kdo, ale já si to dovedu vysvětlit jediným způsobem: postupovat podle zákona bylo oněm policistům proti mysli, zřejmě na takovou eventualitu ani nebyli připraveni.

Vraťme se však ještě k těm neobjektivním průzkumům veřejného mínění. Ty nám jistě neřeknou, jaká je míra neodhalené korupce. Jisté však je, že pro ni jsou dány dobré podmínky a že s ní občané zjevně mají bohaté zkušenosti. Dokonce takové, že s ní počítají bezmála jako s nezbytností a jsou připraveni v případě nouze nějaký ten úplatek dát. Mlýnek na pupku ředitele ministerské Inspekce pak dává zapravdu těm, kdo mají pocit, že se s tím nedá nic dělat.

PRÁVO 19. září