Cvičnou havarijní situaci spustilo půl hodiny po půlnoci roztržení potrubí s radioaktivní chladicí vodou v primárním okruhu. Obsluha odstavila reaktor, zahájila ochlazování a ohlásila poruchu na energetický dispečink a státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost.

V průběhu dne by se podle scénáře měla situace dále komplikovat, například v sedm hodin ráno byly kvůli poruše v rozvodně ve Slavěticích všechny čtyři bloky odpojeny od sítě.

Před osmou hodinou ráno byl simulován požár jednoho z naftových generátorů napájejících nejdůležitější systémy elektrárny. Fiktivní požár likvidovali hasiči závodní jednotky. Lékařská pohotovostní služba ošetřila pracovníky, kteří se nadýchali nebezpečných zplodin hoření.

Simulovaná situace ve středu 26. listopadu

Situaci se nedaří zvládnout, dochází k simulovanému úniku radioaktivních látek mimo areál elektrárny a tedy k ohrožení obyvatelstva v okolí.

Je vyhlášen 3. stupeň (nejvyšší) mimořádné události, Jaderná elektrárna Dukovany vyrozumívá operační a informační středisko integrovaného záchranného systému a jeho prostřednictvím centrální úřady a orgány kraje, obce s rozšířenou působností a obce.

Obyvatelé v okolí elektrárny jsou varováni sirénami a vyzváni k ukrytí a použití jodových tablet.

Jsou aktivovány krizové štáby na centrální, krajské a obecní úrovni a o pomoc jsou požádány také složky integrovaného záchranného systému včetně vyčleněných sil a prostředků Armády ČR .

Situace je nepravděpodobná

"Pravděpodobnost, že by se něco takového stalo, je sice menší než u pádu meteoritu, ale to ještě neznamená, že na to nemusíme cvičit,“ řekl k tomu v úterý na tiskové konferenci generální ředitel Hasičského záchranného sboru Miroslav Štěpán.

Podle něj jde o největší cvičení svého druhu u nás, účastní se ho přes 500 lidí a poprvé do něj budou zapojeny hlavní státní orgány včetně vlády.

"Vzhledem k závažnosti simulované havárie se počítá s tím, že premiér cvičně vyhlásí stav nouze,“ poznamenal Štěpán.

Vymyslet scénář fiktivní havárie podle něj nebylo vůbec jednoduché. "Za normálních okolností by se totiž havárie takového rozsahu de facto nemohla stát. Abychom mohli cvičit, museli jsme do scénáře zapracovat takové absurdity, jako např. dvouhodinovou totální nečinnost personálu elektrárny a další podobné fatální selhání,“ přiblížil šéf hasičů.

Přestože půjde především o tzv. štábní cvičení, které má prověřit zejména připravenost systému a jednotlivých úřadů, budou záchranáři simulovat také praktický zásah.

V okolí elektrárny je tak např. plánovaná cvičná evakuace obyvatel a následná dekontaminace.

Test pro čerstvé hejtmany

Šéfka Státního ústavu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová v úterý uvedla, že cvičení má především odhalit nedostatky v práci krizových orgánů. "Kdyby vše proběhlo hladce, bylo by to cvičení zbytečné,“ konstatovala Drábová.

Cvičení podle ní také naplno zasáhne i nově zvolené hejtmany Jihomoravského kraje a Vysočiny. "Jsou v úřadu teprve pár dní, ale podobné události se neptají, jak dlouho jsou hejtmani ve funkcích. Věřím, že obstojí,“ řekla Drábová, jejíž ústav se na organizaci cvičení podílí.

Fiktivní havárií v jaderné elektrárně Dukovany se v poslední době zabýval také kontroverzní dokumentární film rakouské veřejnoprávní televize, Štěpán ale jakoukoliv souvislost s tímto snímkem odmítl. "Cvičení je plánováno už od roku 2006,“ poznamenal Štěpán.

Jaderná elektrárna Dukovany patří z hlediska bezpečnosti mezi deset procent nejlépe hodnocených jaderných elektráren ve světě.