Před vládou a zákonodárci tak stojí řada různě odstupňovaných ultimát a podmínek. A vládní koalici čeká nesnadný úkol - vyřešit a rozhodnout toto množství námitek, protestů a pozměňovacích návrhů.

Opoziční KSČM a ODS, ale například často také odbory, nenacházejí pro reformní projekt žádná jiná slova než kritiku. Přitom ani jedna z těchto stran nepředložila skutečnou alternativu. ODS mluví o modrých šancích, tedy o svých oprášených starších nápadech doplněných rovnou sociální dávkou, což jde mimo současnou realitu naší země. Tohle by vedlo jen k černým zítřkům. Je škoda, že ti, kteří dnes nejvíce protestují, si nesrovnají komplexní vládní návrh s dílčími návrhy z různých stran. Toto srovnání jasně vyznívá pro námi navržené řešení.

Před námi stojí dohodnutý kompromis, který je třeba v jeho hraničních liniích dodržet. Již ve vládním prohlášení a v koaliční dohodě bylo totiž zakotveno, že tato vláda reformu provede. Všichni se k tomu zavázali s vědomím, že to nebude jednoduché, protože každá reforma, která má vést k úspoře, bude "bolet". Je jasné, že když se ke změně neodhodláme nyní, tak jakákoliv další reforma, jakýkoliv další vývoj veřejných financí, bude pro nás všechny ještě bolestnější.

Každá skupina, která vznáší protesty, tak činí, aby sledovala svůj vlastní zájem. Vláda a zástupci vládní koalice v parlamentu pak budou rozhodovat v zájmu celé naší země, ne pouze některé ze skupin. To je úhel pohledu, který je velmi důležitý, a já věřím, že si jej všichni při hlasování v Poslanecké sněmovně a v Senátu uvědomí.

Tato reforma je začátek procesu, který povede ke konsolidaci veřejných financí. Bude tak zastaven nepříznivý trend jejich vývoje jako jeden z předpokladů ekonomického růstu. Při jednáních minulou neděli se koaliční strany dohodly na prohloubení daňových změn zejména v oblasti snížení vedlejších nákladů práce a sblížení sazeb DPH. Dále se podařilo KDU-ČSL prosadit do záměrů vlády zavedení společného zdanění manželů s dětmi.

Reforma ale není jen tento soubor zákonů. Brzy přijdou i její další fáze. Zintenzívnění boje s šedou ekonomikou a modernizace naší ekonomiky. Jsem přesvědčen, že naše návrhy jsou ve svém konečném důsledku ku prospěchu naší země a občanů.

(Autor je předsedou KDU-ČSL)

PRÁVO 18. září