Sociálnědemokratický proud se stal nejfrekventovanějším politickým směrem, neboť jej preferuje 27 procent respondentů. V české populaci je též 17 procent lidí hlásících se k myšlenkám liberalismu a 11 procent konzervativců.

Každý desátý Čech preferuje ekologické pojetí politiky, devíti procentům respondentů je blízký křesťanskodemokratický náhled na věc. Šest procent lidí oslovují myšlenky socialismu, pět procent pak komunistická idea.

Příznivci sociálnědemokratického smýšlení preferují ze tří čtvrtin ČSSD, liberální voliči se oproti tomu z poloviny orientují na ODS, která oslovuje i nadpoloviční většinu stoupenců konzervatismu.

Strana zelených oslovuje 40 procent ekologicky zaměřených lidí, křesťanští demokraté oproti tomu tvoří oporu lidovců.

Nejstarší jsou stoupenci komunistických názorů, průměrný věk příznivců tohoto proudu je 61 let. Sociální demokraté se podle CVVM umístili v levém středu, jejich příznivcům je asi 50 let. Pomyslný politický střed patří křesťanským demokratům a ekologicky orientovaným lidem, příznivci křesťanskodemokratického vidění světa jsou však mnohem starší než příznivci ekologického politického směru. Od středu napravo se profilují konzervativně a liberálně zaměření voliči.

Průzkumu CVVM, který se uskutečnil od 6. do 13. října 2008, se zúčastnilo 834 respondentů starších 15 let.