Studie magistrátu doporučuje, aby došlo ke zpoplatnění oblasti, která svou velikostí odpovídá Pražské památkové rezervaci, tedy rozloze zhruba 8,5 kilometru čtverečních.

Mýtné by se mělo vybírat v pracovní dny mezi 7. a 19. hodinou. Nyní se v oblasti v této době uskuteční 290 tisíc jízd automobilem, přičemž předpokládaný počet po zavedení mýta by měl být 223 tisíc. Takovýto pokles je podle některých zastupitelů nedostatečný.

foto: Mapy.cz/Ondřej Lazar Krynek

"Na to, jaké jsou náklady, je 20 procent chabý výsledek," řekl zastupitel a člen dopravního výboru Jiří Witzany (SNK-ED). Podle něj se dá podobného snížení docílit například jednosměrným provozem v některých ulicích a zklidněním nebo odkloněním magistrály.

Za vjezd by se platilo 120 korun

Neregistrovaní řidiči budou pravděpodobně platit vždy jednorázově 120 korun, pokud se ale zaregistrují, počítá návrh se zvýhodněným měsíčním nebo ročním poplatkem. Roční předplatné by je pak vyšlo na 26 460 korun, obyvatelé zpoplatněné zóny by platili ročně 7560.

Hranice zpoplatněné zóny navrhované studií
sever

severní hranice prochází ulicí Milady Horákové a dále navazuje na Letenský tunel, Štefánikův most a magistrálu

jih

jižní hranice od Kongresového centra přechází hranice na levý břeh Vltavy přes železniční most, ulicí Radlická, zahrnuje oblast Anděla až po ulici Plzeňskou

východ

východní hranice prochází magistrálou od hotelu Hilton až po Kongresové centrum

západ

západní hranice kopíruje pozemní komunikace nad Strahovským tunelem, navazuje na ulici Patočkova


Mýtné by ale mělo jít ruku v ruce se zónami placeného stání tak, aby rezidenti nebyli zpoplatněni dvakrát. V Londýně po jeho zavedení klesl počet aut v centru o 33 procent, ve Stockholmu o 30 procent.