Pro první kolo přijímacího řízení se podávají přihlášky do 15. března. V případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, například na konzervatoře či výtvarné školy, dokonce už tento měsíc, do 30. listopadu.

„Ředitel SŠ musí vyhlásit nejméně dva termíny pro přijímací zkoušky na každý obor. Pro další kola přijímaček však zůstává možnost podání neomezeného počtu přihlášek. Na tom se nic nemění,“ vysvětlil Liška

„Tři přihlášky, které mohou řadě škol způsobit problémy, vzešly z poslaneckého návrhu. Já preferoval dvě,“ řekl dále Liška a upozornil, že nový systém má úskalí.

K možným rizikům podle Lišky patří: ztrojnásobený (virtuální) počet uchazečů, možné překrytí termínů zkoušek, nejistota ředitelů škol, kdo k nim skutečně nastoupí, a zvýšené náklady na administrativu.

Zápisový lístek žáci obdrží na základní škole

První kolo přijímaček bude probíhat v dvoutýdenním období – od 22. 4. do 7. 5. Zavádí se zápis ke studiu.

„Odevzdáním zápisového lístku řediteli školy potvrdí uchazeč svůj úmysl zde studovat. Musí tak učinit do 5 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí,“ doplnil Lišku náměstek Jindřich Kitzberger s tím, že zápisový lístek uchazeč obdrží v základní škole.

Vzory tiskopisů přihlášek již byly podle Kitzbergera upraveny tak, aby vyhovovaly novele školského zákona. Žáci a rodiče je naleznou na www.msmt.cz.

„Novela zákona o přijímacím řízení platí i pro zájemce o víceletá gymnázia. Žák pátého nebo sedmého ročníku ZŠ si tak může podat přihlášku až na tři z nich,“ zmínil Kitzberger.

Domácí studium nebude již tak snadné

Liškaka rovněž oznámil, že od příštího školního roku by mohla fungovat nová pravidla pro domácí vzdělávání. Stane se tak v případě, že Sněmovna a Senát podpoří novelu školského zákona, kterou včera představil novinářům.

„V domácím vzdělávání by se měla přesněji vymezit odpovědnost rodičů a ředitele škol. Ředitel by mohl stanovovat počet konzultací ve škole, učení doma by mohlo být ukončeno i v pololetí, ne jen na konci školního roku jako dosud,“ konstatoval Liška.

Co se týká odvolávání ředitelů škol, ty by nově čekalo určené funkční období, pravděpodobně šestileté.

„Po jeho uplynutí může být vypsán nový konkurz, a to na popud české školní inspekce, školské rady nebo zřizovatele školy. Novela chce také zrušit maximální věk ředitelů. Ten je v současnosti stanoven na 65 let,“ popsal Kitzberger.

Nově zavedená pravidla pro padávání přihlášek

  • Žáci zašlou přihlášky na SŠ přímo řediteli jimi vybraných SŠ. Základním školám tak odpadne administrativa.
  • Kritéria pro přijetí musí ředitel SŠ vyhlásit do konce ledna, zatímco dříve to bylo do konce března.
  • Podle ministerstva školství základní škola ze zákona nemá pravomoc kontrolovat počet přihlášek, které žák odesílá. Protože však na nich uvádí prospěch dětí, neměla by potvrdit více než tři.