„Jsem rád, že je zde po 63 letech můžeme pochovat, aby mohli najít klid. Pro nás živé je to další krok k vyrovnání se s druhou světovou válkou,“ řekl při slavnostním pietním aktu starosta Chebu Jan Svoboda (ODS). „Tento akt může být pro některé pamětníky citlivý a proto bych chtěl požádat o toleranci,“ doplnil.

„Jsem si jist, že stejný pocit usmíření, který doprovázel i jednání o vzniku hřbitova, bude vycházet i z tohoto místa,“ řekl německý velvyslanec Helmut Elfenkämper, který se ukládání ostatků účastnil.

Podle něj je dobré, že válečný hřbitov vznikl právě v Chebu. „Je to blízko hranic a ti, kteří byli identifikováni, budou moci být navštěvováni příbuznými,“ poznamenal velvyslanec.

Vznikající válečný hřbitov v Chebu je určen všem obětem války a je součástí civilního hřbitova. „Může se tak stát místem setkávání lidí obou národů,“ řekl předseda německého Lidového spolku pro péči o válečné hroby Reinhard Führer, který o vznik pohřebiště pro německé vojáky usilovat řadu let.

Práce na jeho stavbě zaplatí německá strana. Ta se navíc dohodla s Chebem, že přispěje i na úpravy městského hřbitova částkou 24,6 miliónu korun.