Oba judikáty sice dopadly úplně stejně, tedy odmítnutím stížností stěžovatelů. Problém je ale v tom, že první rozhodnutí odkazovalo na usnesení druhého senátu, které v tu dobu ještě oficiálně neexistovalo, protože bylo vydané až o den později.

Podle experta na ústavní právo Václava Pavlíčka je takové pochybení v historii Ústavního soudu zcela ojedinělé a nevídané.

"Je naprosto nelogické a chyba Ústavního soudu, aby se jeden judikát odkazoval na druhý, který ovšem v té chvíli neexistuje. Takovou podobu ten judikát skutečně mít nemůže a lze to napadnout,“ řekl Právu odborník Pavlíček, který je vedoucím katedry ústavního práva Univerzity Karlovy v Praze.

Podobný případ podle svých slov nezažil. Připomněl pouze jediné, pět let staré pochybení ÚS. Ten v roce 2003 vydal judikát týkající se zákona o církvích s odkazem na smlouvu z předchozího roku, která ovšem nikdy nevešla v platnost, nebyla totiž ratifikována.

ÚS chybu přiznal

Mluvčí Ústavního soudu Michal Spáčil v úterý pochybení soudců přiznal. "Důkladně jsem to zkoumal a skutečně by se mohlo jednat o písařskou chybu v datech rozhodnutí. Je totiž velmi pravděpodobné, že obě byla vydána ve stejný den. Pokud by skutečně k té chybě došlo, bylo by to samozřejmě nemilé,“ připustil Spáčil.

První judikát vydal senát ÚS vedený předsedkyní Michaelou Židlickou 21. října a týká se odmítnutí stížnosti jednoho delegáta odsouzeného za přijetí úplatku k podmínečnému trestu a k pokutě.

Ovšem ve svém odůvodnění, jehož kopii má Právo k dispozici, se soudci odkazují na usnesení z 22. října.

Zmíněné rozhodnutí z 22. října, které na rozdíl od toho prvního již ÚS zveřejnil na svých stránkách, se tentokrát týká odmítnutí stížností čtyř bývalých rozhodčích, odsouzených rovněž za korupci v případu Žižkov k podmínkám a peněžitým trestům. Toto usnesení senátu vedeného Ivanou Janů se zase odkazuje na judikát ze dne předchozího.

Omyl nemá kdo napravit

Podle Pavlíčka je v pořádku, že oba senáty své případy zřejmě vzájemně konzultovaly, protože ÚS má sjednocovat judikaturu. Protože je ale ÚS nejvyšší soudní autoritou u nás, s chybou už v Česku nemůže nikdo nic udělat.

Případ teď nyní patrně poputuje do Štrasburku. Na evropský soud pro lidská práva se totiž chce obrátit advokát jednoho z neúspěšných stěžovatelů.

"Odkázat na judikaturu, která vznikne na druhý den, to prostě nejde, je to nepřijatelné. V tuto chvíli nám nezbývá nic jiného, než se obrátit se stížností na soud do Štrasburku, aby uvedl, že tímto rozhodováním byl porušen zákon a aby se soud věcí znovu zabýval,“ řekl Právu advokáta Ivan Chytil, který zastupuje jednoho ze stěžovatelů.

"Nemá to kdo zrušit a podle mě ani Evropský soud pro lidská práva s tím nic nemůže udělat,“ konstatoval tvrdou realitu Pavlíček.