"Kdybych toto dilema měl řešit já, spíš bych se klonil k názoru, že matkou je žena, o jejíž genetickou informaci jde. Stejně bych uvažoval i o otci,“ přemýšlí lékař Jaromír Matějek, který se zabývá etikou v dětském lékařství.

"Na druhou stranu chápu, že snahou tvůrců zákona je zabránit případným sporům, a to i z důvodu, aby se s mateřstvím neobchodovalo,“ podotýká Matějek.

"Matka, která se rozhodne dítě odnosit na základě dohody s rodiči-dárci, k němu v těhotenství může získat silný vztah a bude si ho chtít ponechat i když předtím třeba vyjádřila souhlas s adopcí,“ míní lékař. Sebelepší zákon podle něj těmto problémům nezabrání.

Ministerstvo zdravotnictví k zákonu výhrady nemá

"Ze zdravotního hlediska je to v podstatě jedno. Vnímám to tak, že navrhovatelé řešili praktický problém, který má mimo jiné zamezit obchodování s těhotenstvím. Jako námět pro konferenci na téma lékařské etiky si to ale dovedu představit,“ říká mluvčí ministerstva Tomáš Cikrt.

Modelový příklad: Paní Jana není sama schopna své dítě donosit. S manželem se proto rozhodne pro umělé oplodnění a zárodek vzniklý spojením svého vajíčka s jeho spermií po dohodě nechá odnosit a porodit paní Veroniku.

Přestože genetická látka, z níž se dítě narodí, pochází od dárcovských manželů, matkou je podle zákona paní Veronika. Vzdát se ho může jedině tehdy, pokud dá po porodu souhlas k adopci.

Podle ministerstva spravedlnosti, které je navrhovatelem občanského zákoníku, je tak jasně uvedeno, že původ genetické látky, která byla základem početí, není rozhodující pro určení mateřství.

Zpřesňuje také určení otcovství

Nový občanský zákoník také zpřesňuje určení otcovství. Bude-li dítě počato cestou umělého oplodnění manželky, bude za otce považován partner rodičky, který dal k oplodnění souhlas.

U dětí narozených v manželství se za otce automaticky považuje manžel matky. Popřít otcovství může muž, ať už manžel nebo partner, který vydal souhlas k umělému oplodnění, do šesti měsíců po porodu.

Po uplynutí této lhůty může ve výjimečných případech muž podat návrh na popření otcovství prostřednictvím nejvyššího státního zástupce.