"Myšlenka zřídit babybox vznikla, když jsem byl jednou strašně dojat odloženým dítětem, které se našlo někde v parku velmi podchlazené. To mě inspirovalo, vymyslet takové zařízení, které pomůže odložené děti zachránit,“ konstatoval iniciátor instalace babyboxů Ludvík Hess.

I kdyby se podle něho podařilo zachránit každým babyboxem jediné miminko, bude to velký úspěch.

Babyboxy jsou technicky vyspělá zařízení

Současný babybox je poměrně dokonalým technickým zařízením. Cena jednoho se pohybuje kolem 250 tisíc korun. Schránka je vytápěna a odvětrávána.

"Obsahuje asi tisíc elektronických součástek. Například když žena dítě vloží dovnitř, okamžitě díky elektronickému snímači zapípá osmi lidem na mobilu zpráva, že se dostalo do babyboxu dítě. Přibližně po minutě by ho měla vyjmout z druhé strany zdravotní sestra sestřička, aby vůbec nepřišla do kontaktu s matkou,“ vylíčil Hess.

O zřízení babyboxu přímo v moravskoslezské metropoli se zdlouhavě diskutovalo téměř rok a půl. Nakonec jeho pořízení vedení radnice schválilo. "Jsem rád, že po více než ročních diskuzích v komisích a s odbornou veřejností se nám podařilo dovést naše snahy ke zdárnému závěru,“ uvedl náměstek ostravského primátora Lubomír Pospíšil (ODS).

Podle ředitele ostravské městské nemocnice Františka Jurka je to pro jejich zdravotnické zařízení velká událost.

"V minulosti jsme byli ujišťováni, že existují jiné formy odložení dítěte. Existovaly negativní pohledy na babybox. Ve středověku se nechtěné dítě odkládalo na schody kláštera, dnes jsme svědky toho, že se pohodí do kontejneru nebo na skládku. Tento fenomén v naší společnosti existuje a není možné před ním zavírat oči. My musíme dítěti zachránit život,“ konstatoval Jurek.

Letáky jsou i v polštině

Hess počítá, že v Moravskoslezském kraji by mohly babyboxy využívat í matky z Polska, kde podobná zařízení chybějí. "Kvůli tomu jsme nechali vytisknout letáky upozorňující na babyboxy i v polštině,“ konstatoval autor projektu.

Ten věří, že jednou bude babybox v každém okrese. V současné době jich je v republice celkem šestnáct. Pomohly zachránit život celkem 14 dětem.