Inspekce se pozastavila nad tím, že "vlastník nepředložil dokumentaci řešící opravu kamenného zábradlí a přilehlých partií a nevyžádal si jeho závazné stanovisko – rozhodnutí, zda jsou zamýšlené práce z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné a za jakých podmínek lze záměr realizovat."

Podle památkářů došlo k pochybení již při rozebírání původního zábradlí. Jednotlivé kvádry byly rozděleny na ty, které měly být vráceny zpět a které budou vyměněny.

"Výběr kamenů k vyřazení byl prováděn nekoncepčně," píše se ve zprávě. Kontroloři dospěli k názoru, že počet kamenných kvádrů, které byly vyměněny, je zbytečně vysoký. Řada z nich mohla podle původního diagnostického průzkumu, který prováděla pražská Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, na svém místě zůstat.

Proti původním odhadům se bude muset vyměnit možná i víc než polovina kvádrů kamenného zábradlí.:. Oprava Karlova mostufoto: Právo/Miroslav Sova

Podle památkářů se navíc nové kamenné bloky svým tvarem a rozměry neshodují s původními. "Současný pracovní přístup nejeví známky kvalitní řemeslné práce, která je pro opravu Karlova mostu nezbytná. Z hlediska norem pro tyto specifické práce je způsob provedení zcela nepřijatelný," píše se ve zprávě.

Stavebníci nesouhlasí

Firma Mott MacDonald, která opravu mostu provádí, si ale za svou prací stojí. "O některých kamenech se samozřejmě dalo diskutovat, ale my jsme vše pečlivě konzultovali s odborníky - s památkáři, mostaři i kameníky," řekl zástupce firmy Daut Kara.

"Vytýkají nám také, že nepostupujeme klasickými metodami, ale to bychom zábradlí opravovali deset let," poznamenal Kara.

Oprava Karlova mostu:. Oprava Karlova mostufoto: Právo/Petr Horník

Oprava je nekoncepční, tvrdí zpráva

Inspekce dále upozornila na to, že kamenné bloky jsou osazeny křivě, nepřesně a navíc jsou dosekávány přímo na místě, čímž se má údajně krýt jejich špatné osazení, které připomíná spíše obklad.

"Nekoncepční opravou zábradlí, zejména rozsáhlou výměnou opravitelných autentických kamenů, byla značně poškozena autenticita i dokumentační funkce této významné národní kulturní památky," uzavřela svou zprávu inspekce.

Oprava Karlova mostu:. Oprava Karlova mostufoto: Právo/Petr Horník