Důvěra občanů k vládě klesla na 26 procent, což je nejhorší výsledek od letošního února. Za poslední měsíc navíc vláda zaznamenala pokles důvěry o čtyři procentní body.

Podobně dopadla i Sněmovna, které důvěřuje pouze 20 procent občanů, i ona zaznamenala oproti zářijovému šetření čtyřprocentní pokles.

Sněmovně i Senátu důvěřují nejčastěji mladí lidé do 29 let, respondenti spokojení se svou životní úrovní, vysokoškoláci a lidé s nadprůměrnými příjmy.

Důvěra lidí ve vybrané ústavní instituce (v %)
  leden 08 červen 08 říjen 08
Vláda
28 2826
Sněmovna
21 2220
Senát
23 2524
Zdroj: CVVM

Prezidentovi republiky v současnosti důvěřují přibližně dvě třetiny respondentů (65 procent). Podíl občanů důvěřujících hlavě státu tak oproti zářijovému výzkumu zůstává v zásadě konstantní.

O poznání vyšší důvěrou disponují lokální reprezentace: krajským zastupitelstvům vyjádřily důvěru více než dvě pětiny respondentů (46 procent), téměř dvě třetiny (64 procent) důvěřují svému obecnímu zastupitelstvu. Oproti poslednímu výzkumu důvěra v obecní a krajská zastupitelstva zůstává nezměněna.

S politickou situací bylo v říjnu spokojeno pouze 10 procent lidí, i jejich počet oproti září o tři procentní body poklesl. Zhruba čvrtina lidí má na politickou situaci neutrální názor a 60 procent dotazovaných je s ní nespokojeno. Ostaní odpověděli, že neví.