"Jedná se o největší změnu občanského soudního řádu za posledních deset let. Výrazně zmodernizujeme a zkrátíme délku civilního řízení," prohlásil ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS).

Posloužit tomu má nejen nový systém doručování obsílek, ale také zvukové nebo obrazové záznamy ze soudních jednání namísto písemných, zkrácení rozsahu odůvodňování soudních rozhodnutí a zvýšení významu přípravného jednání tak, aby se u soudu mohlo konat pouze jedno řízení.

I nevyzvednutá obsílka bude považována za doručenou

Novela počítá s tím, že každý občan bude muset mít povinnou doručovací adresu, která se může shodovat například s adresou trvalého bydliště. Zároveň preferuje doručování zásilek v elektronické podobě do datových schránek. "Až když elektronická forma doručování není možná, pak nastupuje klasická forma doručování," uvedl Pospíšil.

Současné znění zákona umožňuje podle ministra každému protahovat soudní řízení tím, že nepřevezme soudní zásilku. Nevyzvednutá soudní obsílka se totiž po deseti dnech vrátí k soudu, na první pokus se prý podaří doručit pouze asi 30 procent obsílek. Nově má být nevyzvednutá poštovní zásilka od soudu po deseti dnech vhozena do poštovní schránky dotyčného a obsílka by tak byla označena za doručenou. Soud by to mohl anulovat jen v zákonem vymezených případech.

Z jednání soudu budou zvukové či obrazové záznamy

Stejný režim má podle úprav, které do novely prosadil sněmovní ústavně-právní výbor, platit i pro doručování písemností podle správního a daňového řádu, jak uvedl předseda výboru Marek Benda (ODS). Novela má na zásah výboru také umožnit zpeněžování cenných papírů při exekucích. "Aby dlužníci neutíkali ze svých dluhů jenom proto, že v podstatě dnes není prostředek a není způsob, jak zpeněžovat jejich cenné papíry," uvedl Benda.

Přechod na zvukové nebo i obrazové záznamy soudních jednání má odstranit případné nepřesnosti a zkreslování informací při písemném zaznamenávání. Záznam, který by zpracoval počítač, by byl uložen na nosiče CD nebo DVD, které by byly součástí spisu. Novela by tak mohla podle Pospíšila zkrátit soudní procesy řádově o měsíce.

Norma rovněž posiluje postavení notářů v dědických řízeních jako "soudních komisařů". Změna má podle ministerstva spravedlnosti zrychlit jednání o dědictví a méně tím zatěžovat soudy.