K dopravním nehodám vždycky docházelo, ale to, co se dnes děje a co kulminuje na vnitrostátních komunikacích, začíná mít charakter pohromy. Jen v sobotu zahynulo při haváriích patnáct lidí. Nevím, zda má ještě význam apelovat na ty za volantem. Bylo by toho tolik, například: Milý řidiči, tvé auto se liší od samopalu tím, že to není zbraň k zabíjení, ale obyčejný dopravní prostředek. Deset vteřin, které ušetříš riskantním předjížděním v koloně, stejně ztratíš doma v předsíni, pokud se ti zadrhne tkanička na botě. I kdybys tisíckrát předjel přes plnou čáru v zatáčce, nikdy ti nenarostou svaly jako Schwarzeneggerovi.

To, že troubením hystericky znervózňuješ pomalejšího před tebou, ti nenahradí, že ses nenaučil na žádný hudební nástroj. Stopadesátka na tachometru, kterou jezdíš po okresní silnici, nepřesvědčí tvou ženu, aby tě přestala podvádět. A ten chudák ve staré škodovce, co zdržuje tvé bujné koně pod kapotou bavoráku, má na rozdíl od tebe možná dva doktoráty, ke kterým se už stejně neprošlápneš přes žádný plynový pedál, ani po čtyřech pivech. Jenže mluvit k řidičům je marné, a tak to zkouším k nástrojům státu, k zákonodárcům a policejním šéfům. Přijetí potřebných zákonů spěchá a ty, o kterých je řeč, čeká brzy projednání ve vládě a ve Sněmovně. Jde přece každý den o lidské životy. Nová, třeba drasticky přísná právní úprava provozu na silnicích si říká (možná že přeháním) o režim legislativní nouze.

Postih potenciálních zabijáků za volanty je v této zemi směšný. Pravomoci dopravních policistů a jejich zainteresování na stíhání dotyčných vyžadují téměř revoluční změnu. Stejně jako kontrola samotných dopraváků coby prevence před možnou korupcí. Před zběsilými řidiči je stát povinen své občany účinně chránit, i když to bude stát hodně peněz. Současný stav? Před kolika železničními přejezdy, před kolika přechody pro chodce jsou dnes třeba instalovány retardéry, ta naprosto jednoduchá, relativně laciná a přitom účinná ochrana?

Jediný kladný efekt tragédií, v nichž zhasnou lidské životy, je v tom, že probudí odpovědné z letargie. Čekáme na účinné právní předpisy a na účinné nástroje jejich provádění, ať už jde o zabíjející řidiče, nebo o zabíjející psy. A máme právo být hodně netrpěliví.