Autor podepsaný pouze iniciálami RZ, který se označuje za bývalého vyšetřovatele SNB, Sohlicha nařkl mj. se sexuálního obtěžování zdravotní sestry, kterého se měl dopustit pod vlivem alkoholu v blíže neurčené době, když pracoval jako mladý lékař v přerovské nemocnici.

„Do všeho se tehdy vložili jeho vlivný tatínek a mu oddaní soudruzi a celá věc se ututlala, zametla pod koberec,“ píše například v uvedeném mailu „RZ“ a také podotýká, že z vyšetřování Sohlichova případu, které prováděla tehdejší SNB, existuje zápis. Ten však do mailu nepřiložil. Z alkoholismu pak dále obviňuje i Sohlichovu rodinu, konkrétně jeho bratra.

Sohlich veškerá obvinění popírá. „Je to nesmysl, snůška lží a pomluv. Jednání pisatele považuji za součást politického volebního boje. Proto jsem se rozhodl bránit dostupnými právními prostředky. Pouze orgány činné v trestním řízení totiž mohou odhalit totožnost odesílatele a autora této pomluvy. Bezprostředně poté, co bude zjištěn, jsem připraven bránit dobré jméno i čest a především bezúhonnost jak svoji, tak i mé rodiny,“ uvedl ve vyjádření pro Právo Sohlich.

Žalobou na ochranu osobnosti se bude domáhat, aby autor zveřejnil svoji omluvu za lživá tvrzení a také s ohledem na vysokou intenzitu neoprávněného zásahu bude po něm požadovat peněžité zadostiučinění.