Odkoupení skládky vláda projedná do 14 dnů. Všechna rozhodující ministerstva jsou podle Římana s tímto řešením srozuměna, teď už jenom dobíhá formální připomínkové řízení. Diamo podle generálního ředitele Jiřího Ježe ihned po odkoupení nainstaluje mobilní čističku na odpadní vodu a začne připravovat sanaci skládky.

Současně začne příprava žádosti o evropskou dotaci, která by měla pokrýt 85 procent nákladů, zbytek uhradí stát.