Organizátoři ze Svazku obcí pro výstavbu R 43 v čele s boskovickým starostou Jaroslavem Dohnálkem (ODS) označili za příčinu „několik občanských sdružení, podporovaných současnou koalicí ve vedení města Brna a za tiché podpory Ministerstva životního prostředí“ a vyzvali řidiče, aby volili v krajských volbách podle toho, jak která strana přistupuje k tomuto problému. Obyvatelé městských částí Brna, do kterých by se měl proud aut přemístit podle tzv. „bystrcké varianty,“ prosazované krajem, nebyli přítomni.

Výstavba R43, procházející středem brněnského sídliště Bystrc s 24 tisíci obyvatel, není dosud zařazena v plánech výstavby dálniční sítě České republiky do roku 2020. Občané Bystrce a Troubska poukazují na to, že trasa je v rozporu se směrnicí Evropské komise, podle níž nemohou komunikace tohoto typu procházet zastavěnými sídelními útvary. To je také důvod, proč investor sotva může počítat s evropskými dotacemi na tento účel. Na volání po budování obchvatu Brna místo průtahu tranzitní dopravy jeho ulicemi však zatím kraj neslyší.