Splněný požadavek senátorů na snížení daně z motorové nafty a na zrušení obchodů duty free ke konci roku - tedy změnu zákona o spotřebních daních - by mu srazil příjmy do státního rozpočtu o několik miliard.

Kdyby tak šlo jenom o peníze. Jenže jde možná o život celé koalice. Protože bude-li se o tomto zákonu hlasovat ještě v září, a v takovém případě téměř jistě Sněmovnou neprojde, měli by unionističtí ministři za potlesku svých poslanců odejít z vlády, jak nedávno slíbili. Vládní angažmá by tím skončilo i pro lidovce. A to všechno kvůli několika senátorům. Podezření, že za tou obstrukcí jsou četní lidé z US-DEU, kterým jejich pravicová srdce krvácejí nad koalicí se sociálními demokraty, má docela reálný základ. Jenže konec koalice by tuhle malou stranu smetl z povrchu země. V jejím sekretariátu se asi ptají: To se ti naši senátoři zbláznili?

Ti se - aspoň zdánlivě - chovají naprosto normálně. Na rozdíl od poslanců, kteří jsou způsobem poměrné volby takovými vojenskými jednotkami politických stran, senátoři by se měli chovat úplně jinak. Do svých křesel se dostali volbou většinovou, jako osobnosti, a to na základě ústavy právě proto, aby nemuseli jako pěšáci z kandidátek poslušně reagovat na stranické povely. Senátorovi mají právo vyhubovat pouze voliči v jeho regionu.

Jenže v takovém případě je k nepochopení, proč v Senátu vůbec existují stranické i nestranické kluby. Správně by se přece členové horní komory měli při hlasování ujednotit jen podle doporučení příslušného výboru a v zájmu svých voličů. Rozhořčení, které teď v celé koalici panuje, je ale důkazem, že s těmi nezávislými osobnostmi v Senátu to nebude tak horké a čtvrteční vzpurné hlasování bylo spíše nezvyklým porušením partajní disciplíny. Což mě trochu mrzí; jak rád bych jen viděl v horní komoře samé hrdé, moudré, nezávisle se rozhodující zastupitele.

Z takových přání mě ovšem tento týden vyléčil senátor Martin Mejstřík, když nezvolení advokáta Pejchala ústavním soudcem obhajoval tím, že advokáti jednají v rámci právního řádu tak (ohýbajíce si paragrafy), aby pomohli svým klientům. To jsou tedy pěkné potvory, ti advokáti. Bývalý advokát Rychetský může mluvit o štěstí, že při jeho volbě nelítostný Mejstřík asi klimbal.

PRÁVO 13. září