Pokud by volby dopadly podle průzkumů, mohla by na jihu Moravy vzniknout koalice soc. dem. a komunistů nebo menšinová vláda soc. dem., která by se o hlasy KSČM opírala. Na základě výsledků STEM by v 65členném zastupitelstvu soc. dem. získala odhadem 22 křesel, ODS 14, KSČM 12, lidovci 9 a zelení 8 mandátů. Levice by tedy disponovala většinou 34 křesel. Podle SC&C by byl náskok levice ještě vyšší.

U STEM na třetím místě skončili komunisté (18 %), následovaní lidovci (13 %) a zelenými (12 %). SC&C uvádí na třetím místě lidovce (17 %), dále komunisty (12 %) a do zastupitelstva by prošli také zelení (6 %). I v krajských volbách platí pětiprocentní hranice nutná pro vstup do zastupitelstva.

Propad lidovců

Právě Jihomoravský kraj je jediný, kde nevládne hejtman z ODS - v čele tohoto regionu je lidovec Stanislav Juránek. Lidovci před čtyřmi lety volby vyhráli.

Z analýzy dat vyplývá, že levice skutečně může posílit. „Aktuální příznivci KSČM jsou ze 77 procent ti samí, co volili KSČM do Poslanecké sněmovny roku 2006 a ze 14 procent to jsou tehdejší voliči ČSSD. Tato skutečnost naznačuje, že KSČM si na jižní Moravě získává voliče ČSSD, nikoli naopak (s ČSSD nyní sympatizují pouze 3 procenta voličů KSČM do Sněmovny v roce 2006),“ napsali autoři průzkumu STEM.

Podle této agentury by k volbám přišlo 63 procent dotázaných, zatímco 16 uvedlo, že volit nebude. Pětina (21 %) si není jista. Také podle SC&C se chystá volit 63 procent lidí, záporně odpovědělo 21 a nevědělo 16 procent.

Průzkumy STEM a SC&C proběhly od 5. do 7. října mezi 611 respektive 633 respondenty.