Již dva roky šéf financí chystá zákon, podle kterého by čeští úředníci museli zveřejňovat na internetu veškeré údaje o tom, jak rozhodují o svěřených penězích. Jednoduše řečeno měli by uvést vše, co by veřejnosti vysvětlilo, proč někdo dostal dotaci či jinou finanční injekci z veřejných rozpočtů. Alespoň tak zněl úkol, na kterém se dohodly vládní strany, daly ho do koaliční smlouvy i do programového prohlášení vlády, který měl Kalousek zpracovat do zákona.

Když s návrhem jeho znění přišel před rokem poprvé, postavili se proti němu mj. ministři vnitra Ivan Langer (ODS), životního prostředí Martin Bursík (SZ) či kultury Václav Jehlička (KDU-ČSL). Podle nich je zbytečný, neboť už teď jiné zákony zveřejňování některých vybraných údajů umožňují, a tak veřejnost může poskytování peněz dostatečně kontrolovat.

Kalousek jim oponoval, že nejde o zveřejnění některých údajů, ale „veškerých“, což je podstatný rozdíl. Na argument ministrů průmyslu Martina Římana a zemědělství Petra Gandaloviče (oba ODS) o možném porušení ochrany osobních údajů či obchodního tajemství, ministr financí tehdy reagoval tím, že kdo žádá o dotace od státu, musí být připraven na to, že se o něm veřejnost dozví víc, než bývá obvyklé.

Narazil již podruhé

Ani po roce se ale situace nezměnila. Když letos opět Kalousek rozeslal ministrům i představitelům krajů a regionů svou představu o zákonu, aby mu k němu sdělili své připomínky, znovu se se zlou potázal. „Připomínky došly téměř od všech obeslaných adresátů s tím, že valná většina z nich obsahuje velmi kritické poznámky a požadavky v takovém rozsahu, že je nelze vypořádat,“ stěžuje si Kalousek v interním materiálu připraveném pro dnešní jednání vlády.

A protože část z připomínek obsahovala dokonce naprosté odmítnutí zákona, Kalousek se rozhodl přípravu zákona zastavit zcela a předložil vládě náhradní variantu.

Aby vyhověl požadavkům Evropské unie, která po svých členských státech žádá, aby důsledně informovaly veřejnost o poskytování dotací z unijních peněz, chce Kalousek udělat „inventuru dotačních titulů“ a na internet začít dávat alespoň informace o tom, kdo a kolik peněz dostal a na co jsou určeny.

Podle informací zveřejněných na webu Kalouskova úřadu, „případný návrh legislativních změn se navrhuje až ve druhé etapě“. Přičemž první etapa má podle ministra skončit v prosinci 2009. Protikorupční zákon by tedy na program dne mohl přijít opět až za dva roky.