Objekty ICRC vyrostou v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny jako její organická součást. Podle ředitele nemocnice Petra Košky je předpokládaná cena stavby a technologického vybavení 2,8 miliardy korun, z toho 70 procent připadne na státní rozpočet, zbytek financuje z vlastních zdrojů fakultní nemocnice, padesáti milióny přispěl Jihomoravský kraj.

První etapa výstavby skončí v roce 2010, poslední o další dva roky později. Julínek ujistil, že financování ICRC je zajištěno. Připomněl, že v roce 2006 chtěl tehdejší ministr financí Vlastimil Tlustý (ODS) tyto peníze škrtnout pro nepřipravenost projektu.

Sám Julínek přišel právě před rokem se změnou projektu ICRC, který považoval za nedotažený především v propojení se stávající nemocnicí. K následnému zdržení, kdy vznikalo pozměněné pojetí, Julínek nyní řekl, že bylo ve prospěch nového, již rozšířeného projektu. Cena původního byla zhruba poloviční, 1,5 miliardy korun.

ICRC v Brně bude fungovat jako špičkové výzkumné i léčebné pracoviště v oblasti léčení srdce, zhoubných nemocí a neurologie.