Průměrný věk obyvatel České republiky se od roku 2002 do konce roku 2007 zvýšil z 39,3 roku na 40,3 roku. Průměrný Čech tak za pět let zestárl o rok a to i přesto, že za tu dobu do země zamířilo několik desítek tisíc přistěhovalců.

Pokud by měl podíl obyvatelstva v důchodovém a produktivním věku zůstat na stejné úrovni jako nyní, musel by podle studie počet obyvatel Česka do roku 2065 dokonce vzrůst na téměř 110 milionů. Při zachování současného počtu obyvatel by do roku 2065 mohl průměrný věk vzrůst na 48 let.

Důchodců poprvé více než patnáctiletých

V České republice žilo v polovině letošního roku bezmála 10 a půl miliónu obyvatel a do země zamířilo za prvních šest měsíců roku na 37 tisíc imigrantů. Přesto počet lidí starších 65 let v Česku letos poprvé převýšil počet dětí mladších 15 let

Evropský statistický úřad Eurostat ve své předpovědi uvedl, že Česko bude mít v důsledku stárnutí obyvatelstva v roce 2060 zhruba 9,5 milionu obyvatel, tedy téměř o milion méně než v současnosti.

Autoři studie, kterou uveřejnil Sociologický časopis, se však domnívají, že počet obyvatel oproti prognózám vůbec klesnout nemusí. Na udržení současné úrovně by podle nich Česku stačilo přijetí 1,8 milionu přistěhovalců; v příštích letech by kvůli očekávané dočasně zvýšené porodnosti dokonce mělo stačit jen několik tisíc nových přistěhovalců ročně.