Neschválení zvýšení poplatků by podle Lamberta přineslo problémy. "Bylo by to nešťastné řešení, které by dále prohlubovalo vnitřní zadlužení ČT a zákonitě by se projevilo také na rozsahu a kvalitě služby divákům," uvedl.

Situace v ČT však podle něj není kritická. "ČT nemá ani korunu úvěru, své závazky plní a žádný kolaps jí v dohledné době nehrozí. Je však nejvyšší čas zastavit vysoké ztráty, které měla v celoročních výsledcích hospodaření v uplynulých třech letech," uvedl s tím, že právě zvýšení poplatků by mělo ČT pomoci.

Krach nehrozí

Televizní poplatek se od roku 1992 zvedl jen jednou - v červenci 1997, a to z 50 Kč na současných 75 Kč měsíčně. "A vezměte si jenom současné ceny energií, jízdného nebo telekomunikačních a poštovních poplatků a zkuste je srovnat s cenami z poloviny roku 1997. Já vím, že opakuji věci známé a banální, ale dokud je zákonodárci nezačnou brát v úvahu, do té doby je budeme muset opakovat znovu a znovu," apeluje na poslance vrchní ředitel veřejnoprávního média. Krach ale podle něj ČT nehrozí.

A když ČT v parlamentu neuspěje? "Určitě nedojde k dramatickému omezení vlastní výroby, ani k nějakému razantnímu zvýšení podílu archivu na vysílání. Je ovšem pravda, že pokud nebude zvýšen televizní poplatek, procento repríz ve vysílání ČT bude pochopitelně stoupat," poznamenal Lambert. "Poplatky neprojíme a nevyhodíme oknem. Investujeme je ve prospěch diváků," dodal.

Digitální ČT 3 a ČT 4

Další investice Českou televizi čekají v souvislosti s digitalizací. Současné programy ČT už digitálně vysílá, přes satelit od roku 1997, pozemní cestou ve dvou experimentálních multiplexech od jara 2000. Pro domácnosti, které chtějí využívat výhod digitálního vysílání to však znamená nemalé náklady na pořízení digitálního přijímače nebo alespoň konvertoru.

K opuštění analogového přijímače chce ČT svou digitalizací motivovat. "Toho lze nejlépe docílit bohatší a atraktivnější programovou nabídkou. Rádi bychom proto co nejrychleji spustili další, tentokrát už čistě digitální televizní kanály, zpravodajský ČT 3 s důrazem na ekonomiku a regiony, a vzdělávací a dokumentární ČT 4. Jejich koncepce je hotová, ale rozhodnutí leží mimo ČT.

Hlavním limitujícím faktorem je nyní zvýšení televizního poplatku. Jeho výnos totiž nepoplyne ani tak do techniky a technologií, jako do rozšíření programové nabídky a služeb ČT divákům. V tomto ohledu máme velkou výhodu: efekt každé koruny vložené do ČT navíc uvidí diváci a plátci televizních poplatků poměrně velmi rychle," uzavřel Lambert.