Podle komise, v jejímž čele stojí předseda Akademie věd ČR Václav Pačes, bude v blízské budoucnosti hlavním problémem české energetiky náhrada významného podílu domácího uhlí "bezpečnostně přijatelným a ekonomicky únosným palivovým mixem".

Podle dokumentu by vláda měla vedle úspor podporovat konkurenci na poli energetiky. V materiálu se též píše, že "jaderná energetika představuje jednu z variant výroby elektrické energie a je důležitou součástí zmíněného energetického mixu."

Ve zprávě se dále uvádí, že prodloužením životnosti stávajících jaderných elektráren na 60, popřípadě více let, lze dále významně snížit výrobní náklady na výrobu elektřiny v ČR. Komise též navrhuje, zahájit po roce 2040 stavbu nových jaderných reaktorů.

V materiálu se vládě zároveň doporučuje, aby obnovitelné zdroje energií byly považovány za rovnocenné tradičním.

Za jednu z priorit označila komise také dobudování dopravní infrastruktury, zpoplatnění jejího využívání a podporu hromadné a železniční dopravy. Nabádá též vládu k maximálnímu využití tuzemských zdrojů.