Podle policie zadávali podezřelí důstojníci zakázky firmám ještě před oficiálním vyhlášením výběrového řízení. Bývalí pracovníci armádního hlavního úřadu nákupu majetku a služeb, leteckého odboru generálního štábu a velitelství vzdušných sil ve Staré Boleslavi, se tím dle státního zástupce mohli dopustit porušování závazných pravidel hospodářského styku a podplácení.

Podle policie šlo o veřejné zakázky na stavební úpravy letišť, na opravy letištní techniky a na opravy techniky letištního zabezpečení.

Případ byl vyšetřován od roku 1999. Pražský městský soud vrátil kauzu několikrát k došetření, aby loni v květnu vynesl nad obviněnými osvobozující verdikt. Důvodem bylo to, že kvůli délce stíhání a dalším okolnostem zanikla společenská nebezpečnost, a tím i trestnost činu. Verdikt posléze potvrdil i Vrchní soud v Praze.

Nejvyšší soud rozhodl na základě dovolání

Dva z důstojníků se proti rozsudku odvolali a podali dovolání k Nejvyššímu soudu (NS). Vadilo jim, že ačkoliv je pražské soudy nepotrestaly, z verdiktu v podstatě vyplývá, že porušili zákon.

Nejvyšší soud zrušil zastavení stíhání všech členů skupiny. Důvodem je to, že městský soud vůbec neměl dostatek informací pro podobné rozhodnutí; neshromáždil dost faktů, aby mohl posoudit podíl jednotlivých členů skupiny a trestnost jejich jednání.

"Nebylo dosud řádně zjištěno, v čem spočívalo takové jednání, jehož společenská nebezpečnost měla zaniknout," konstatoval v obsáhlém usnesení NS senát s předsedou Pavlem Šámalem.

Trest již zřejmě nikomu nehrozí

Městský soud se musí případem znovu zabývat. Je třeba pečlivěji zdokumentovat činnost důstojníků. "Nalézací (městský) soud ujasní, v jakém alespoň minimálním rozsahu jednotliví obvinění naplnili znaky některého ze žalovaných či jiných trestných činů, tedy jak konkrétně se na žalovaných skutcích podíleli," uvedl Šámal.

Důstojníkům již nyní patrně nehrozí trest. Pokud totiž Nejvyšší soud zruší rozhodnutí nižšího soudu jen z podnětu obžalovaného, nemůže nové řízení zhoršit jeho situaci. Je tedy pravděpodobné, že městský soud bude muset stíhání znovu zastavit, i když třeba z jiných důvodů a na základě pečlivěji shromážděných faktů.