"Svatováclavská tradice nás duchovně spojuje s našimi předky a se všemi poutníky, kteří sem po staletí putovali, tady se modlili a zpívali. Jsme s nimi spojeni stejnými písněmi a modlitbami. Čteme ze stejného Písma, jako četli oni. Budeme se modlit stejné 'věřím' jako Ludmila, Václav, Vojtěch, Anežka a ostatní," řekl během slavnostní mše kardinál Miloslav Vlk.

V českém národě podle něj není kromě církve žádná jiná instituce, žádný jiný útvar, který by takto živě a konkrétně přetrvával od začátku našich dějin až do současnosti. "Královské dynastie, různé formy vlády přicházely a odcházely. Dnes slavíme veliké setkání minulosti s přítomností, naše slavení je živé, v něm se minulost zpřítomňuje," dodal Vlk.

Kardinál Miloslav Vlk se ve Staré Boleslavi zúčastnil Národní svatováclavské pouti, která letos připomněla 1100. výročí narození světce.Kardinál Miloslav Vlk se ve Staré Boleslavi zúčastnil Národní svatováclavské pouti, která letos připomněla 1100. výročí narození světce.foto: ČTK/René Volfík

Přítomni čelní představitelé země

Národní pouti se zúčastnil i prezident Václav Klaus, premiér Mirek Topolánek a další ústavní činitelé. Klaus v projevu připomněl, že sv. Václav vstoupil do české historie v době rodícího se českého státu, jeho hranic a jeho pokusů etablovat se v tehdejším politickém uspořádání mnohdy velmi konfliktní a svárlivé Evropy.

"Jako diplomat musel být připraven ke složitým politickým vyjednáváním, která měla ochránit a posílit postavení mladého českého knížectví. Jako vládce byl nucen čelit opozici doma i v zahraničí a neustále obhajovat své nezávislé postavení. Jako taktik si musel být plně vědom pomíjivosti uzavíraných dohod a smluv," řekl Klaus.

Podobné problémy tehdy i nyní

Konkrétné rysy osobnosti knížete Václava podle něj historie poodkrývá jen spoře, chybějící informace zaplňují legendy vzniklé až po jeho smrti. "Z nich však můžeme soudit, že v podstatě řešil obdobné problémy, jaké stojí před námi o více než 1000 let později. Jak zajistit mír a stabilitu, jak uspořádat vztahy našeho státu k blízkým velmocím, jak sjednocovat protichůdné zájmy doma a jak řešit naše vlastní střety," uvedl prezident.

Při slavnostní mši kardinál převzal faksimile Velislavovy bible, které by v budoucnu mělo být doručeno papeži Benediktovi XVI. Knihu s číslem 33 určenou pro papeže vydalo nakladatelství Archa 90 a byla nesena v průvodu s obětními dary při mši. Jejím obsahem nejsou jen biblické knihy, ale také cyklus o českých patronech sv. Václavu a sv. Ludmile. Velislavova bible zachycuje svatováclavskou legendu jako jedna z mála středověkých knih.

Jedno z nejstarších poutních míst

Svatováclavskou pouť předznamenalo v pátek převezení svatováclavské relikvie, lebky sv. Václava, za doprovodu čestné jednotky Hradní stráže do baziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi. Po mši si ji mohli poutníci prohlédnout v kryptě sv. Kosmy a Damiána.

Stará Boleslav, město spojované se zavražděním knížete Václava, je v římskokatolickém pojetí jedním z nejstarších a nejvýznamnějších poutních míst v českých zemích. Svatý Václav je považován za duchovního otce české státnosti. Stará Boleslav v sobě jako katolické poutní místo spojuje svatováclavskou a mariánskou tradici. Připomíná se zde smrt knížete Václava a uctívá se Palladium (záštita) - obrázek Panny Marie, který má podle legendy původ u svatého Václava.

Tisíciletou tradici staroboleslavských poutí podle církevních zdrojů přerušili komunisté, kult křesťanského knížete měl být vymazán z paměti národa. Poutě se tam obnovily v roce 2003. Jaroslava Tůmová snm